Puukoti on ympäristöteko.

Puurakentamisen mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ovat merkittävät. Puu sitoo ilmakehän hiilidioksidia ja toimii hiilivarastona, millä on tuntuva merkitys kasvihuoneilmiön hillitsemisessä. Keskiverto suomalainen puinen omakotitalo sitoo puurakenteisiin noin 25 tonnia ilmasta peräisin olevaa hiilidioksidia. Se vastaa yhden kuluttajan keskivertoautoilun noin 10 vuoden hiilidioksidipäästöjä. Hiili säilyy rakenteissa parhaimmillaan satoja vuosia.


Puu hygroskooppisena materiaalina tasaa sisäilman kosteusvaihtelua ja parantaa sisäilman koettua laatua ja lämpömukavuutta. Antibakteerisena puu myös tuhoaa ajan mittaan muun muassa koli- ja listeriabakteereja. Tutkimusten mukaan puu myös rauhoittaa ja parantaa hyvinvointia. Puu vie ihmisen lähemmäs luontoa.


Puun suurin kilpailuvaltti verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin tosin lienee, että puu voi kasvaa uudelleen! Näin valitset kestävän ja luonnollisen arvokkaan asumismuodon.